Trwałe

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników każdego z projektów wprowadza on trwałe zmiany, a jego efekty wykorzystywane są przez kolejne lata.

Wydajne

Wprowadzenie metod edukacji porównawczej podnosi kwalifikacje pracowników akademickich
i czyni proces nauczania bardziej atrakcyjnym
i efektywnym.

Nowoczesne

Multimedialne laboratoria mikroskopowe pozwalają rozwijać praktyczne umiejętności diagnostyczne - tak istotne w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej.

W czasie rozmów z politykami i decydentami z krajów rozwijających się, chętnie opowiadają o industrializacji jako najlepszej drodze rozwoju swojego kraju.

Rzadko chcą rozmawiać o inwestycjach publicznych w sektory edukacji i zdrowia, ponieważ jest to kosztowne, czasochłonne, a na wyniki trzeba długo czekać.

SHARING EXPERIENCES - WORKING TOGETHER

to program poświęcony edukacji i opiera się na wymianie najlepszych praktyk w celu zwiększenia skuteczności transferu wiedzy, a projekty realizowne w jego ramach są:

sharing EXPERIENCES

Budowanie świata, który nikogo nie zostawia za sobą

  1. pl
  2. en

SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT